λογο3γμ

Κεντρική Το Σχολείο e-μαθήματα Ομάδες Μάθησης Δράσεις Εκδρομές Καθηγητές


 

Επιμόρφωση
Ημερίδα
Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων

Learning Activities Management System (LAMS)

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται από την σχολική χρονιά 2010 - 2011 σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης.

Οι καθηγητές δημιουργούν ψηφιακά μαθήματα για τους μαθητές που χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη και εκτός τάξης σαν δραστηριότητες υποστήριξης.

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό μέσω διαδικτύου είτε στην τάξη είτε από το σπίτι τους. Διαθέτουν όλοι προσωπικό λογαριασμό και με αυτόν έχουν πρόσβαση στα μαθήματα της τάξης τους.

Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό εξυπηρετητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάτρα) http://testlams.eap.gr/lams

Η εποπτεία από την πλευρά του server πραγματοποιείται από τον Δρ. Παπαδάκη Σπύρο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΑΠ

Η εφαρμογή και διαχείριση του συστήματος και της απαραίτητης δικτυακής υποδομής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον καθηγητή Πληροφορικής του σχολείου Γ. Φακιολάκη με τον συντονισμό του διευθυντή κ. Γ.Κεραμάρη

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το σύστημα όλοι οι καθηγητές του σχολείου, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Η διαχείριση του συστήματος καθώς και η τεχνική στήριξη σε καθημερινή βάση στο σχολείο γίνεται από τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Γ Φακιολάκη

  • Τα πρώτα αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που έγινε στις 29-1-2011 στο σχολείο.
  • Τη σχολική χρονιά 2010 - 2011, πρώτη χρονιά εφαρμογής σε όλα τα αντικείμενα, δημιουργήθηκαν από τους καθηγητές του σχολείου περισσότερα από 100 ψηφιακά μαθήματα!!!
  • Τη σχολική χρονιά 2011 - 2012, δεύτερη χρονιά εφαρμογής σε όλα τα αντικείμενα, δημιουργήθηκαν από τους καθηγητές του σχολείου 160 ψηφιακά μαθήματα!!!
  • Τη σχολική χρονιά 2012 - 2013, τα ψηφιακά μαθήματα ήταν περισσότερα από 200 !!

Στις 16 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων με θέμα:

«Η Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS στη διδασκαλία Φιλολογικών μαθημάτων»

  Μέχρι σήμερα, το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλα σχεδόν τα αντικείμενα...