λογο3γμ

Κεντρική Επάνω Επιμόρφωση Ημερίδα Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων


Ιστορικό – Πως και γιατί

Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης LAMS (www.lamsfoundation.org) στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια το 2009 στο μάθημα της Πληροφορικής. Ο καθηγητής Πληροφορικής Γ. Φακιολάκης δημιούργησε ψηφιακά μαθήματα για όλες τις τάξεις του μαθήματος της Πληροφορικής και οι μαθητές χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτό τόσο στο εργαστήριο όσο και από το σπίτι τους με επιτυχία. Από την χρήση του, φάνηκε ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναπτύχθηκε προβληματισμός για το κατά πόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και με ποιόν τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα μαθήματα.

Ο προβληματισμός αυτός έγινε πιο συγκεκριμένος και αποφασίστηκε από την πλειοψηφία των καθηγητών να δοκιμαστεί στην πράξη. Έτσι, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και από το Μάιο του 2010 ξεκίνησε η επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου μας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε 3 μέρη:

Σεμινάριο επιμόρφωσης

ΜΕΡΟΣ 1 (Απρίλιος - Μάιος 2010)

ΜΕΡΟΣ 2 (Μάιος - Ιούνιος 2010 )

Εργασία από το σπίτι ασύγχρονα και βιωματικό σεμινάριο «πρόσωπο με πρόσωπο» σε μια συνάντηση στο τέλος του μέρους 2, στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 ομάδες . Τα θέματα είναι:

ΜΕΡΟΣ 3         (Ιούλιος  – Δεκέμβριος 2010)

Εργασία από το σπίτι ασύγχρονα και βιωματικά σεμινάρια «πρόσωπο με πρόσωπο» (μια συνάντηση στις αρχές Σεπτεμβρίου και μια συνάντηση στο τέλος του μέρους 3, στο εργαστήριο πληροφορικής σε 2 ομάδες. Τα θέματα είναι:

Σχεδιασμός και υλοποίηση επέκτασης δικτυακής υποδομής

 

Οι καθηγητές που συμμετείχαν:

1

Γιώργος Φακιολάκης, Πληροφορικής, Επιμορφωτής

2

Γιώργος Κεραμάρης, Φυσικής Αγωγής,

3

Ελένη Μπέγγα, Αγγλικών,

 

4

Ελένη Χαντζή, Γαλλικών,

 

5

Μανώλης Μιχάλας, Τεχνολογίας,

 

6

Δέσποινα Μαυρομιχάλη,  Φιλόλογος,

 

7

Μάρκος Ξενάκης, Φυσικός,

 

8

Θανάσης Κουγιουμτζόγλου, Μαθηματικών

 

9

Γεωργία Δαβούλου, Οικιακής Οικονομίας,

 

10

Φωτεινή Γλυμακοπούλου, Φιλόλογος,

 

11

Φανή Πέππα, Φιλόλογος,

 

12

Χρήστος Λαμπίδης, Φυσικός,

 

13

Σοφία Λιλιμπάκη, Φιλόλογος, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης,