λογο3γμ

Κεντρική Επάνω Ρομποτική 2011 Ρομποτική 2012 Ρομποτική 2014 Ρομποτική 2016 Ρομποτική 2017


ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιούνται μαθήματα με βάση το NXT της Lego και εκπονείται ένα project.

Τα μέλη της ομάδας:

 

Project 2016

1. Αυτόματη οδήγηση και στάθμευση οχήματος με επιλογή χώρου

Ένα εργοστάσιο διαθέτει  2 χώρους στάθμευσης των 12 οχημάτων  που έχει για τη διανομή των προϊόντων που παράγει. Στο σχέδιο φαίνεται η χωροθέτηση του κτιρίου και των χώρων αυτών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία στάθμευσης των οχημάτων, μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα ρομποτικό σύστημα που θα τοποθετηθεί στα οχήματα ώστε να σταθμεύουν χωρίς οδηγό.

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο μέρη:

1. Οδήγηση στο χώρο στάθμευσης με παρακολούθηση μαύρης γραμμής - Υλοποίηση ελεγκτή P-I (Δείτε την παρουσίαση)

2. Αναζήτηση ελεύθερης θέσης και στάθμευση (Δείτε την παρουσίαση)

Δείτε το video