λογο3γμ

Κεντρική Επάνω Ρομποτική 2011 Ρομποτική 2012 Ρομποτική 2014 Ρομποτική 2016 Ρομποτική 2017


ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιούνται μαθήματα με βάση το NXT της Lego και εκπονείται ένα project.

Τα μέλη της ομάδας:

 

Projects 2014

1. Αυτόματη Διαλογή αντικειμένων με βάση το χρώμα

Ένας ρομποτικός βραχίονας εγκλωβίζει αντικείμενα, αναγνωρίζει το χρώμα τους και τα τοποθετεί σε κατάλληλες θέσεις

Δείτε την παρουσίαση