Κεντρική Επάνω 2014-2015 2015-2016

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας της Α Τάξης Γυμνασίου ο κύριος στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία. Ο στόχος αυτός για να πραγματοποιηθεί ακολουθείται η μέθοδος του Ατομικού έργου. Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές επιλέγουν και κατασκευάζουν ένα ομοίωμα τεχνολογικού αντικειμένου (πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του σχολείου 64 Ατομικά έργα), γράφουν μια γραπτή εργασία που αφορά στο αντικείμενο και παρουσιάζουν στο τέλος στην τάξη την εργασία τους.

Στα αρχεία που υπάρχουν μπορεί κάποιος να δει ενδεικτικά κάποιες παρουσιάσεις μαθητών της Α τάξης.

Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας της Β Τάξης Γυμνασίου ο κύριος στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν ότι αφορά στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος αυτός για να πραγματοποιηθεί ακολουθείται η μέθοδος του Ομαδικού έργου. Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές επιλέγουν, μελετούν και κατασκευάζουν τη μακέτα μιας παραγωγικής μονάδας. Την όλη εργασία τους παρουσιάζουν στο τέλος στην τάξη.

Στο αρχείο της συνολικής παρουσίασης μπορεί κάποιος να δει 6 μακέτες παραγωγικών μονάδων που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο του σχολείου

        Καθηγητής τεχνολογίας Μιχάλας Μανώλης ΠΕ 17 04

 

Ενδεικτικές Εργασίες μαθητών 2015-2016

1. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

2. ΠΙΚ-ΑΠ