λογο3γμ

Επάνω Ρομποτική 2011 Ρομποτική 2012 Ρομποτική 2014 Ρομποτική 2016 Ρομποτική 2017


ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα με βάση το NXT της Lego και εκπονούνται δυο projects.

Τα μέλη της ομάδας:

Projects 2011

1. Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ

Ένα ρομποτάκι τοποθετείται σε ένα δωμάτιο το οποίο περιέχει διάφορα αντικείμενα χαμηλού ύψους ή ψηλά. Το ρομποτάκι "κοιτάζει" γύρω του και κινείται προς την κατεύθυνση που έχει μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία. Θα βρεί τελικα την έξοδο???

Δείτε το Video

 

2. Ο ΞΕΝΑΓΟΣ

Στο project αυτό, ένα ρομποτάκι αναλαμβάνει να ξεναγήσει τον επισκέπτη σε ένα εργοστάσιο - μακέτα που κατασκευάζεται από ομάδα μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Δείτε το Video