λογο3γμ

Κεντρική Επάνω Ρομποτική 2011 Ρομποτική 2012 Ρομποτική 2014 Ρομποτική 2016 Ρομποτική 2017


ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιούνται μαθήματα με βάση το NXT της Lego και εκπονούνται δυο projects.

Τα μέλη της ομάδας:

 

Projects 2011

1. Αυτόματη Στάθμευση

Ένα ρομποτάκι τοποθετείται σε ένα διαμορφωμένο parking πολλών θέσεων. Στο parking μερικές θέσεις είναι ήδη κατειλημμένες (τυχαία) και άλλες είναι κενές. Το ρομποτάκι - αυτοκίνητο, κινείται και αναζητά κενή θέση. Μόλις την εντοπίσει, σταθμεύει σε αυτήν.